Inspirational insights & stories from my journey with improvisation as theater, poetry, and life.

VARMT VELKOMMEN

improvisation intuitiv skrivning Jan 26, 2023

ENGLISH BELOW !

_____

 

Du er her! Og det er jeg så glad for!
Varmt velkommen!

 

På denne blog deler jeg indsigter og historier fra mit arbejde med Improvisation Field Technique.

Jeg har undervist skuespillere og skuespilstuderende siden 2014 og der er så meget inspiration fra det arbejde, som jeg håber, du kan få gavn af, også selvom du ikke er skuespiller selv. Improvisationskunsten er fyldt med livsindsigter og jeg elsker at udforske den filosofiske over-/underbygning af kreativitetens uendelige område.

Gennem årerne har flere spurgt mig om de kunne lære min teknik, selvom de ikke selv er skuespillere. Det fik mig til at tænke og udvikle, og i 2018 kom jeg op med en metode til at nærme sig skriveprocessen med Improvisation Field Technique. Jeg kalder det Intuitiv Skrivning. Alle kan skrive og dybest set handler al min undervisning om at forbinde sig med en kreativ eller kunstnerisk kilde, der transcenderer hverdags-jeget, hverdagssproget, hverdags årsag-virkning tænkning. Vi vokser som mennesker, når vi tør stole på kreativitetens landskab, og når vi tør lytte og udtrykke dets stemmer.

Jeg hører mange sige, at de længes efter at forbinde sig med det, vi kan kalde imagination; et rum, hvor tid og sted bliver flydende og danner billeder, minder, følelser, poesi. Jeg ved også, at det er nemt at farer vild i processen. Alt muligt kan stå i vejen. Travlhed, overvældelse, den indre kritiker, gejsten der siver ud mellem fingrene og det manglende mod. Derfor håber jeg, at denne blog kan være en inspiration og opbakning til dig på din smukke vej.

Igen,

velkommen! 

Kærligst, Sarah

 __________________________________________

 

You’re here! I’m so glad!
A warm welcome to my first blog post!

 

This blog is meant to be a place where I share insights and stories from my work.

I have been teaching actors and acting students Improvisation Field Technique since 2014, and I find that there is so much inspiration that you could benefit from even if you’re not an actor or acting student your self. The art of improvisation is filled with life lessons, and I love to share the philosophy and the never ending field of creativity.

Over the years people have asked if they could learn my technique even though they are not actors, and that made me think and develop and come up with a method to approach writing, I call it Intuitive Writing. Everybody can write, and basically everything I teach is about connecting with a creative or artistic source that transcends the 'everyday ego', the 'everyday language', and the everyday cause & effect way of thinking. We grow into wholeness when we dare to trust the field of creativity and dare listen to its voices, and express them.

I hear many people say that they long for a reconnection with something that we can call imagination, a place where time and space float and turn into images, memories, feelings, poetry. I also know that it is easy to get lost in the process. All kinds of things can get in our way, like business, the inner critic, overwhelming feelings, joy slipping through the fingers, and lack of courage. So I hope this blog will be inspirational and serve as a support as you walk your beautiful path.

Again,

welcome!

Warmly,

Sarah 

INTUITIV SKRIVNING - ONLINE KURSUS

MERE INFO HER

 

ØNSKER DU AT FÅ BESKED OM FREMTIDIGE KURSER?

 

 

Du kan til enhver tid afmelde emails.