IMPROVISATION FIELD TECHNIQUE

DRAMATISK IMPROVISATION

 

NÆSTE WEEKEND KURSUS 

MARTS 2023

 

  • Åndedræt og rum bevidsthed
  • Sceniske energifelter 
  • Dialogteknik

 

Gennem Improvisation Field Technique kan du opøve en lydhørhed og en evne til at navigere ud fra følelsesmæssige tilstande, som vækker kropslige, visuelle, verbale, auditive impulser. Vi arbejder med åndedrættet, sceniske energifelter og opbygningen af improviseret dialog, monolog og langform i genren Drama. Vi undersøger et scenisk udtryk, der kan rumme både poesi, stemninger, fortællingen i stilheden, komikken, 

 

absurditeten, det uløselige, det usigelige, det fremmede og det fortroligste. Metoden bringer dig i kontakt med din evne til at træde ind i emotionelle energifelter og udforske en karakters emotionelle indre og deres relationer. Du lærer at skabe en imaginær virkelighed og at stille dig til rådighed for det endnu ukendte. 

Improvisation Field Technique kan også bruges i tekstarbejde. Kontakt Sarah for individuel undervisning. 

UDTALELSER

 

At fremkalde andres improviserede bedste, fordrer et menneske, der kender kroge og vidder af menneskesindet og er generøs med at bringe dem i spil. Det kræver en underviser, der er i stand til at medskabe, favne og omsætte. Sådan en underviser er Sarah.
: : :
Charlotte Munck
Skuespiller
Træningen styrker mit nærvær og min evne til at være total åben og fleksibel og det hjælper mig i mit øvrige arbejde som skuespiller. I det frirum, jeg har fundet i Improvisation Field Technique og i Sarahs undervisning, kan jeg udvikle mig både personligt og professionelt.

: : :
Johannes Nymark

Skuespiller

TEKNIKKENS SIGTE

1: At åbne dig for det intuitive
At du erfarer, at det "tomme" rum ikke er tomt, men fyldt. At styrke den intuitive intelligens og at lære dig at finde vejene forbi den mentale, kropslige og følelsesmæssige støj (den indre dommer og andre kontrolmekanismer). At give dig oplevelsen af frihed på scenen.


2: At lære at opbygge og navigere i et energifelt
At du lærer at opbygge et energifyldt rum omkring dig og forbinde dig med de fysiske, emotionelle og verbale spændingstilstande, der træder frem både i dig og i rummet omkring dig.


3: At lære at identificere og oversætte dine impulser
At du lærer at omsætte dine impulser ind i monolog, dialog,  karakter, situation, bevægelse og stemme i en scene med en eller flere medspillere.

3: At lære at identificere og oversætte dine impulser
At du lærer at omsætte dine impulser ind i monolog, dialog,  karakter, situation, bevægelse og stemme i en scene med en eller flere medspillere. 

4: At forbinde sig både med nuet og helheden 

Arbejdet med improviseret langformsteater udfordrer skuespillerens tilstedeværelse på flere planer. Du må give dig helt hen i nu’et, i følelsen og i kontakten med medspilleren samtidigt med, at du også er fuldt til stede som skuespilleren, der træffer bevidste valg undervejs. En ekstra dimension er at kunne overskue helheden og inkludere noget, der skete for f.eks. 30 minutter siden. Det dramaturgiske spor og fornemmelsen for tematisk helhed skal skuespillerne tune ind på og finde sammen i - uden at forcere og kontrollere, Derfor styrker IFT træningen din krops- og rumbevidsthed, din dramaturgiske og energetiske bevidsthed, og giver dig teknik til improviseret monolog og dialog, også den non-verbale.

PRAKTISK INFORMATION

TID:  Fredag d. 11. nov. kl. 17 - 20    -   Lørdag d. 12. nov. kl. 10-18    -   Søndag d. 13. nov. kl. 10 - 17

STED: Copenhagen Acting School (Ophelia), Gasværksvej 4E, Kbh. V
 
PRIS : 2600 DKK
 
KONTAKT: [email protected]
TILMELD DIG HER